Polityka prywatności sklepu internetowego www.sklep.sn-promet.com.pl

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane „RODO”).

Mając to na uwadze, pragniemy Państwa poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz o  zasadach, na jakich będzie się to odbywało od 25 maja 2018 roku.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które zbieramy w ramach korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej i sklepu internetowego. Dotyczy to także danych zapisanych w plikach cookies. W przypadku rejestracji w naszym sklepie internetowym, potrzebujemy tylko Państwa dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia:

– imię i nazwisko;

– adres doręczenia zamówienia;

– adres e-mail;

– numer telefonu;

– NIP w przypadku firm;

Przetwarzamy także dane naszych klientów, kontrahentów, firm kooperujących z nami, podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółdzielni. Wszystkie dane przetwarzane są w ramach prowadzenia naszej działalności statutowej.

Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży, zawieranej przez Klienta sklepu internetowego ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Każdy z naszych klientów korzystających z oferty naszego sklepu Internetowego, ma możliwość skorzystania z systemu szybkich opłat za zamówienie realizowanych przez podmiot zewnętrzny, tj. Przelewy24. Podanie danych w formularzu przelewu odbywa się na stronie podmiotu realizującego funkcję przelewów, podanie danych jest dobrowolne, acz niezbędne przy chęci skorzystania z usługi.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych będzie: Spółdzielnia Niewidomych PROMET, z siedzibą w 41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11. NIP: 644-051-51-83, KRS: 0000053760.

Dlaczego przetwarzamy dane?

Państwa dane przetwarzamy w związku z:

 • Prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym także realizacji Państwa zamówień dokonanych w naszym sklepie internetowym.
 • W celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 • W celu ułatwienia opłat za zamówiony towar, udostępniamy opcję szybkich przelewów realizowanych przez Przelewy24.
 • Dokonywaniem pomiarów i analiz, które pozwolą nam udoskonalić naszą ofertę i świadczone usługi, dotyczy to w szczególności ruchu na naszej stronie i w sklepie internetowym.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np.  podwykonawcom naszych usług, podmiotom świadczącym usługi kurierskie i transportowe, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Mając na uwadze nasz profil działalności, pragniemy poinformować, że Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane w sposób automatyczny.

Państwa dane będą przetwarzać podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji Państwa zamówienia, oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi. W niektórych przypadkach Państwa dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym. Czynimy to jedynie w ramach realizacji usług, które zostały przez nas zdefiniowane i w zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia przetwarzania.

W przypadku przekazywania danych podmiotom trzecim, podpisujemy z tym podmiotem stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych. W takim wypadku, podmiot ten jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazanych mu danych.

W przypadku realizacji opłaty za zamówienie poprzez system Przelewy24, Państwa dane przetwarzane są przez operatora tejże usługi, tj.  PayPro S.A ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych?

Prawo dostępu do danych

W każdym czasie mają Państwo  prawo otrzymać komplet informacji o tym, które z Państwa danych osobowych przechowujemy. W tym celu należy się z nami skontaktować na podane poniżej adresy.

Prawo do przenoszenia danych

Spółdzielnia jako Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, mając to na uwadze, na podstawie Państwa żądania mają Państwo prawo do otrzymania kopii swoich danych, w powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam udostępnione.

Prawo do poprawiania danych

Zgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwo prawo do poprawy lub uzupełniania danych nam przekazanych. W tym celu należy się z nami skontaktować.

Prawo do usunięcia danych

W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania usunięcia z naszej bazy swoich danych osobowych.  Można dokonać tego w dowolnym momencie, za wyjątkiem sytuacji kiedy:

 • Państwa zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane;
 • mają Państwo wobec nas niezrealizowane płatności, niezależnie od etapu realizacji zamówienia;
 • jeżeli dokonali Państwo jakichkolwiek zakupów, wtedy zachowamy Państwa dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu

Obowiązujące przepisy prawa dają Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Państwa danych, w takim zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane, opierając się o prawnie uzasadniony interes Administratora. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Mają Państwo prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Państwa profilu, którą przygotowujemy w celu tworzenia takich materiałów.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeżeli nie godzą się Państwo na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Wtedy ograniczamy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
 • jeżeli zgłoszą Państwo niepoprawność swoich danych osobowych. Wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
 • jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. W takim przypadku, mogą się Państwo nie zgodzić na wykasowanie Państwa danych osobowych i zamiast tego żądać ograniczenia używania danych osobowych;
 • jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia, oddalenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Jak mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw?

Administrator dba o powierzone mu dane osobowe, w tym celu, dla ich zabezpieczenia powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@sn-promet.com.pl.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób niewłaściwy, prosimy o kontakt z nami. Mogą też Państwo zgłosić skargę w organie nadzorczym, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak się z nami skontaktować?

Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres: Spółdzielnia Niewidomych PROMET, ul. Lipowa 11, 41-200 Sosnowiec, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@sn-promet.com.pl lub iod@sn-promet.com.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą powyższych adresów.

Okres przez który dane będą przechowywane

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Cookies

Cookie jest to niewielki plik (zazwyczaj tekstowy) zapisywany na komputerze lub urządzeniu użytkownika, w pliku tym przechowywane i zapisywane są ustawienia i inne ustawienia stron, które użytkownik odwiedza. Ułatwiają one rozpoznanie indywidualnych preferencji użytkownika związanych z funkcjonalnością urządzenia i wyświetlają stronę dopasowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika witryny. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.

Administrator używa wyłącznie własnych plików cookie, jest to związane ze świadczeniem przez nas usług drogą elektroniczną.

Pliki cookies stosowane są w celach:

 • dostosowania zawartości strony i sklepu internetowego Spółdzielni Niewidomych PROMET w Sosnowcu do preferencji osoby odwiedzającej witrynę, oraz optymalizację korzystania ze strony,  w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta użytkownik i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony;
 • utrzymanie sesji użytkownika (wyłącznie po zalogowaniu), dzięki tej funkcji, użytkownik nie musi na każdej podstronie (karcie produktu) ponownie logować się do sklepu.

Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili można je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.

Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera Klienta. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli zostały umieszczone na naszej witrynie. Takie dane są przez nas skutecznie chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zostały zaakceptowane (np. przy realizacji zamówienia). Pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych usług.

Administrator ponadto, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, na stronie sklepu stosuje szyfrowanie.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

W celu zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, zalecamy, aby Użytkownik korzystający z jednego komputera razem z innymi osobami,  po zakończeniu korzystania z usług www.sklep.sn-promet.com.pl, do których musi się zalogować, winien wylogować się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować jego zasobów lub informacji. Jednocześnie zalecamy wyłączenie automatycznego zapamiętywania haseł w opcjach przeglądarki internetowej.

Prosimy Państwa o zachowanie ostrożności w udostępnianiu danych, w szczególności swojego hasła, osobom trzecim.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Przetwarzanie Państwa danych, musi opierać się na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. W przypadku składania zamówień przez nasz sklep internetowy, za pomocą poczty elektronicznej, podstawą takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO. W przypadku dokonywania pomiarów i analiz (m.in.) ruchu na naszej stronie internetowej  podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO. Należy przez to rozumieć, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. W przypadku realizacji innego rodzaju umów lub zobowiązań, podstawą do przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit b.

Stan na dzień 08.03.2019 r.